मराठी सरकारी शाळांची स्थिती आणि त्याच्या विकासासाठी चे पर्याय.

विषय असा आहे की मराठी सरकारी शाळांची स्थिती. नुकताच अर्थसंकल्पना अधिवेशन पार पडलं त्यात अस समजलं की, राज्यात मराठी शाळांची स्थिती एक लाखाहून तेहतीस हजारावर घसरली. ही बातमी थेट विधान परिषदेतुन समोर आली आहे. आणि हीच आपल्याच मराठी सरकारी शाळांची स्थिती. बहुसंख्य मराठी बांधव असं म्हणतात की दुकानांच्या पाट्या मराठीत करा. पण ह्याने ही स्थिती सुधारणार आहे का? नाही…! का..? कारण आपण आपली मानसिकताच तशी बनवून ठेवली आहे. पालकांना अस वाटत आहे की, आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमात टाकल तर आपल्या ही मुलाला इतर मुलांसारखं इंग्रजी बोलता येईल. पण त्यांना हे कळत नाही की त्यासाठी घरातलं वातावरण पण तसं असावं लागतं. त्या उलट मराठी शाळेतली मूल ही उत्तम इंग्रजी बोलतात. इथेच तर चुकतो आपण इंग्रजी च गुणगान गाता गाता आपण मराठीला कमी लेखत जातो.

                           दुसरी गोष्ट म्हणजे माणसाला नेहमी आज पेक्षा जास्त हवं असत आणि ह्याच हव्यासापोटी तो चांगल्या गोष्टी कडे ओढला जातो. इतरांचे राहणीमान बघून तो स्वतः ची तुलना इतरांशी करायला बघतो. ह्या सगळ्या मुळे साहजिकच मराठी शाळांची स्थिती काही सुधरत नाही जेवढी की इंग्रजी माध्यमांची आहे. ह्या सगळ्या मुळे झालं असं आहे की इंग्रजी माध्यम प्रगत आणि मराठी माध्यम मागे पडत चाललंय. निदान महाराष्ट्रत तरी अस होऊ नये. ह्या वर माझं मत अस की, जे शिक्षण तिकडे मिळतंय तेच इकडे मिळालं तर एक समतोल आपण बांधून ठेवू शकतो. जेणेकरून जी उपलब्धता आज सर्वोत्तम शाळेना मिळत्ये तीच जर सरकारी मराठी माध्यमाच्या शाळेना मिळाली तर आज जिकडे तेहतीस हजार मराठी शाळा उरल्या आहेत त्यांची संख्या वाढताना दिसेल. हे इथेच थांबणार नाही तर त्याचे डागडुगी करणं,शिक्षण वेळोवेळी अद्यतन करणं, तंत्रज्ञान वापरून कौशल्य विकास करणे.

                     ह्या सगळ्या मुळे सरकारी मराठी शाळांना एक उच्च दर्जाचे स्थान मिळेल आणि ह्या सगळ्यातून निष्कर्ष असा लागेल की लोकांची मानसिकता बदलेल, लोकांचे मराठी शाळे कडे बघायचे विचार बदलतील मुख्यतः बघण्याचा दृष्टीकोन बदलेल. ह्याचा फायदा असा ही होईल की जास्त विद्यार्थी येतील आणि ते झाल्यामुळे शुल्क जास्त येईल आणि देशाची आर्थिक स्थिती ही सुधारेल.

– विभावरी पाटणकर

                                             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *