स्वतंत्र नारी…

सर्व  संकटावर मात करून सोपा मार्ग काढणारी भूमिका

कलानुकाळ  प्रत्येक क्षेत्रात छबी उठवणारी भूमिका

               . म्हणजे नारी ||

                   म्हणजे नारी ||

धर्म ग्रंथ असो वा कथा संग्रह असो वा साहित्य असो

            नारी शिवाय पुर्ण होणार नाहीत कधी. 

                            मग  !

              कोण म्हणतं नारी स्वतंत्र नाही |

    जगावर राज्य करणारी राणी  व्हिक्टोरिया  नारीचं  होती |

      परिस्थिवर मात करून  सतीच्या चालिला  विरोध करून

      स्वराज्यात झोकून देणारी जिजामाता  नारीच होती | 

                 स्वतंत्र लढ्यात झोकून देणारी 

                 लक्ष्मीबाई नारीच होती | 

         परिस्थिवर मात करून शिक्षणाचा वारसा  जपणारी

                  सावित्रीबाई नारीच होती | 

        भारताची पंतप्रधान इंदिरागांधी नारीचं होती |

                             नारी स्वतंत्र आहे.  

                                 म्हणुन,

                              ती चंद्रावर गेली  |

                              नारी स्वतंत्र आहे.  

                                     म्हणुन, 

                              ती राष्ट्रपती झाली |

                           नारी स्वतंत्र आहे. 

                                 म्हणुन,

                             ती अर्थमंत्री झाली | 

                अपंगांना अपंग म्हणुन मानसिकरीत्या अपंग करू नका . 

                                    तसेच,

               नारीला अबला म्हणुन अबला करू नका ||

          नारी स्वतंत्र आहे | स्वतंत्र राहील | स्वतंत्र राहणार ||

                              म्हणून म्हणतो..  

       सर्व संकटावर मात करून उत्तम  मार्ग काढणारी भूमिका 

                               म्हणजे  नारी ||

                                           

  • रमेश साळसकर

           

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *