प्रेम म्हणजे काय?

            दोन जीव एकत्र येणे नाही !तर दोन्ही मने एकत्र जुळणे . तो पहिलावहिला क्षण ज्यात पहिली भेट विथ कॉफी वाली डेट. एकमेकांच्या नावा पासून अगदी एकमेकांच्या पसंतीला एकमेकांची पसंत बनवणे हे असते प्रेम. कधी रुसवे-फुगवे असतात ह्या प्रेमात. तर कधी समाजाचा विरोध ही असतो ह्या प्रेमात. आज वर पाहत आलीये  प्रियसी प्रियकराला वेगवेगळं होताना का असं? मला त्यात हेच कळत नाही की लोक प्रेम सोडून सगळं काही का बघत बसतात? प्रेम म्हणजे एक अथांग सागर ज्यात कधीच कसलाच अंत नाही फक्त प्रवाह जो अथांग आहे,  जो अनंत आहे, जो निर्मळ ही आहे. ह्या वर माझे काही प्रश्न ही आहेत ज्याची उत्तर तुम्हाला द्यायची आहेत..

तर लोक आजकाल जात बघतात पण प्रेम नाही!

लोक आजकाल पैसा  बघतात पण प्रेम नाही!

१) प्रेम त्यांचा, संसार त्यांचा, सुख त्यांचं मग आपण कोण आहोत त्यांचा न्यायनिवाडा करणारे ?

२) पसंती त्यांची मन पण त्यांची मग आपण कोण त्यांना सांगणारे की हे चुकीचे ते बरोबर?

आता द्या ह्या प्रश्नांची उत्तरे का आता बसलात ना गप्प. अहो ‘प्रेम म्हणजे फक्त मजा मस्ती नाही.  प्रेम म्हणजे एकमेकांवर एकमेकांनी लावलेला जीव”.  प्रेम म्हणजे फक्त शारीरिक सुख नाही, तर प्रेम म्हणजे एकमेकांना एकमेकांनी दिलेली सहानभूती, विश्वास , तुझ्या सोबत मी कायम असेन ही शाश्वती. माणूस एकटा असला ना की खूप विचार करतो की, मी हे केलं तर लोक काय म्हणतील, मी ते केलं तर लोक काय म्हणतील. पण जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची सोबत त्या व्यक्तीला भेटते ना तेव्हा तो व्यक्ती खूप काही करून जातो. बहुदा प्रेम हे प्रेम करणाऱ्याला यशाच्या उंच शिखरावर घेऊन जातो. एवढ ग्रेट असत हे कधीच समाजाला न कळलेल प्रेम.

प्रेम सगळ्यांच्या मनात असत फक्त काही जण व्यक्त करायला घाबरतात, तर काही  जण बिनधास्त पणे सामोरी जातात.   खरच ह्या आयुष्यावर शतदा: प्रेम करा पण कोणाकडूनच कोणतीच अपेक्षा न ठेवता.

कारण;

“प्रेम हे प्रेम असतं तुमचं काय? आमचं काय सर्वांचं samech असत!!!

विभावरी

विभाग – मुंबई  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *