प्रेम – एक सुंदर अनुभुती…..

प्रेम, प्रेम म्हणजे असतं तरी काय?

कोणीतरी चोरून मनात शिरणे,

कोणालातरी चोरून सतत पाहणे,

आणि समोरच्याला चाहूल लागताच बेदम घाबरणे!

प्रेम म्हणजे असतं तरी काय?

एखाद्याशी खूप-खूप बोलावसं वाटणे,

एखाद्याचं खूप-खूप ऐकावसं वाटणे,

पण समोर आल्यावर मात्र बोबडी वळणे!

प्रेम म्हणजे असतं तरी काय?

प्रत्येक वेळी एकाच व्यक्तीचा विचार करणे,

नेहमी एकाच व्यक्तीच्या आठवणीत रमणे,

आणि कोणत्याच कामात लक्ष न लागणे !

प्रेम म्हणजे असतं तरी काय?

जगताना मित्र म्हणून,

संसारात सोबती म्हणून,

मात्र उतारवयात आधार म्हणून हवी असलेली आपली,हक्काची व्यक्ती !

प्रेम म्हणजे असतं तरी काय ?

जुळून आलं तर स्वर्गीय सुखाचा आभास,

तुटलं तर नरकीय यातना आणि भ्रमनिरास,

जर सांभाळून घेतलं तर लोकलमधील चौथ्या सीटचा प्रवास!

प्रेम म्हणजे हवा-हवासा सहवास आणि अतूट विश्वास,

तिमिरमय आयुष्यात देणारा प्रकाश,

‘प्रेम’ ही भावना आहेच खास !

       – कु. प्रणाली केशव नलावडे

      विभाग – दिवा, ठाणे.

One thought on “प्रेम – एक सुंदर अनुभुती…..”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *