“परिवर्तनाची लाट”

लाल झालेला ज्वालामुखीत कोणी टाकेल का रे हात ?

काळोख झालेला या नगरीत कोणी लावेल का रे वात ?,

जातीपातीच्या या खेळात किती झाले उध्वस्त संसार-संसार

या खेळाचा करण्या नायनाट येईल का रे परिवर्तनाची लाट ? || १||

आपल्याच तलवारीने कर्मठ षंढाणी कापिले आपलेच हात

तरीही नाही जाग आली लेका तुला, परत आणलीस मध्ये जात ?,

जरी थंड बसलास तू बघ अंगणात कसा विस्कटलेला अंधार-अंधार

मग या अंधारात समतेची ज्योत पेटवाया येईल का रे परिवर्तनाची लाट ? ||२||

ईर्षा चा भाव आणि गटा-तटात घालून त्यांनी तुकडे केले आपले सात

केले रक्ताचं पाणी महामानवानी अखंड समाजासाठी ना पहिली तुझी जात ,

त्यांच्या अपमानाचा मिळती त्यांना पुरस्कार तरी तुझा तोंडातून नाही निघे रे उदगार-उदगार

मग बंद झालेला तुझ्या मुखातून वाचा फोडाया येईल का रे परिवर्तनाची लाट ?||३||

धर्माच्या नावाखाली किती झाला हा रक्तपात दडपशाहीचं प्रतिनिधीत्व लोकशाहीला देतोया मात

आज विषमतेची गुंगी चढली मस्तकी अनेकां तीही जिरवाय देशील का समतेची साथ ?

मग तोडून निद्रा द्वेषाची खोडून अक्षरे भेदाची उठून समाजाचा करतोस का उद्धार-उद्धार ?

मग क्रांतीची मशाल पेटवून थंड झालेला समाजात येईल ना रे परीवर्तनाची लाट …||४||

~ दिपक भालेराव

विभाग – औरंगाबाद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *