अभंग – संविधान

संविधान विश्व ।आत्मा  प्रास्ताविक 

होऊ संविधान मय । अंतरबाहय

जगूया स्वतंत्र । मिळवूनी न्याय 

बांधूया कावड । बंधुत्वाची

समतेचा विचार । स्वरूप सार्वभौम

दिली लोकशाही । सर्व जना

होऊ समाजवादी । मिळवूया हक्क

कर्तव्याची जाणीव । ठेऊनिया 

धर्मनिरपेक्ष देश। मानवता एक धर्म

जपुया स्वतंत्र। उपासनेचे

तोची एक विचार । एकतेचे सार

ठेऊया जोडुनी । राष्ट्राचीये एकात्मता

मूल्यांचे शिक्षण । देऊ सकलांसी

परम कर्तव्य । समजूनिया

झालो आम्ही धन्य । बनून नागरीक

त्रिवार वंदन । शिल्पकारा

– माधुरी शिंदे (सोनावणे)

बदलापूर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *